Kết Hợp Bass PA18FX1-29 Với Vỏ Thùng Sub Đôi Cao Cấp NM-218

Tại sao Thùng sub đôi NM-218 kết hợp bass PA18FX1-29 là cặp bài trùng sinh ra để dành cho nhau? Để lý giải cho câu nói này thì điều đầu tiên trước khi sản xuất ra vỏ thùng NM-218, chúng tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu trải nghiệm các mẫu loa rời hiện có trên […]